První setkání výcvikového běhu proběhlo ve dnech 1. – 3. července 2020.
Setkání proběhlo v Ekocentru Loutí.

Podnětné diskuze, sebezkušenost a trénink dovedností

Věnují se vám 4 lektorky a 3 supervizoři

Každý frekventant má svého konzultanta, svoji klíčovou osobu, se kterou má v průběhu možnost konzultovat svoje posuny a případné potíže

Jedním z hlavních cílů je naučit frekventanty pracovat se sebou a s reflektováním své práce jako základním nástrojem terapeuta v postmoderních přístupech

Různé terapeutické školy, hlásící se k postmoderně, jsou pro nás zdroj inspirace pro vlastní (originální) práci

Fotky z výcvikového běhu