Můžete se hlásit na přijímací pohovor.


Přijímací pohovor bude obsahovat:

  • představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
  • doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
  • doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
  • doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
  • vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
  • diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií

Poplatek za přijímací pohovor je stanoven na 500 Kč bez DPH (s DPH 605 Kč).

Daňový doklad bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu. Po uhrazení poplatku Vás budeme kontaktovat a domluvíme si s Vámi konkrétní termín.

V případě vyššího zájmu účastníků než je kapacita výcvikové skupiny, rozhoduje v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií, pořadí podepsaných smluv.

Na pohovor je možné přihlásit se formou vyplnění přihlášky ZDE