Lektorský tým

LEKTOŘI
MUDr. Olga Kunertová

Telefon: 603 267 514
E-mail: kunertova@gaudia.cz

MUDr. Olga Kunertová

jednatelka společnosti, odborný garant, psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů

 • 25 let praxe v oboru psychoterapie
 • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v
 • Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin).
 • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie.
 • V roce 2001 se stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha.
 • V roce 2003 založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný ústav PRO Gaudia, kde působí jako předsedkyně správní rady a odborný garant.
  Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017.

Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec.
Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, lyžuje a plave.

Mgr. Barbora Hrušková

Telefon: 724 192 047
E-mail: hruskova@gaudia.cz

Mgr. Barbora Hrušková

vedoucí psychoterapeutka, supervizorka, lektorka vzdělávacích programů a spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 • Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v praze (obor francouzský jazyk a literatura)
 • Absovovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické terapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin)
 • Absolvovala mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu Narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • Absolvovala supervizní výcvik Narativní přístup k supervizi (50 hodin)

Další odborné semináře a workshopy:

 • 2013 Možnosti dialogu (Jaako Seikkula, Finsko , 16 hod.)
 • 2013 „Využití chybějícího, ale skrytě přítomného při práci s traumatem“ (Hugh Fox, Velká Británie, 16 hod.)
 • 2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko, 16 hod.)
 • 2016 „Narativní terapie: Broušení nástrojů“ (Jill Freedman, USA, 24 hod.)
 • 2018 „Zpátky na cestě – narativní práce s traumatem a jeho následky u dětí, dospívajících a dospělých“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.)
 • 2019 „Hledání ztracených vztahů – práce s rodiči a dětmi v kontextu vysoce konfliktních rozvodů“ (Sabine Vermeire, Belgie, 16 hod.
 • Pracuje s jednotlivci, páry i rodinami, zabývá se mimo jiné problematikou osobního rozvoje, mezilidských vztahů a vztahy mezi rodiči a dětmi.
 • Pracuje také s klienty hovořícími anglicky nebo francouzsky.
 • Kromě terapeutické práce působí také jako lektorka vzdělávacích programů pro odborníky z pomáhajících profesí zaměřených na krizovou intervenci, dovednosti vedení rozhovoru, reflektování, narativní přístup atd.
 • Je spoluautorkou a lektorkou psychoterapeutického výcviku „Terapie v postmoderně“.
 • Má ráda konstruktivismus a sociální konstrukcionismus, ve své práci se opírá o principy spolupráce, partnerství, důvěry, respektu a transparentnosti. V lektorské práci staví na metodách kritického myšlení.
 • Ráda chodí po horách, jezdí na kole, běžkuje nebo sází, sklízí a experimentuje na zahradě. Moc ráda čte, miluje knihy se silným příběhem. Ochotně se mění i ve filmového diváka. 🙂
 • Je certifikovanou psychoterapeutkou České asociace pro psychoterapii.
 • V Gaudii pracuje od roku 2011.
Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS.

Telefon: 728 049 291
E-mail: janacikova.novakova@gaudia.cz

Mgr. Tereza Janačíková Nováková, DiS.

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka vzdělávacích programů, koordinátorka brněnské pobočky

 • v pomáhajících profesích působí cca od r. 2000
 • absolvovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Brně
 • absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění terapie“ v GI (750 hodin) a mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 •  další kratší workshopy a semináře: 2013 „Možnosti dialogu“ (Jaako Seikkula, Finsko), 2013 „Rozvoj organizací a koučování“ (psychoterapeuté Harlene Anderson a J.Shotter, USA, VB),  2014 „Když rozvedení rodiče bojují“ (Justine van Lawick, Nizozemsko), , supervizní výcvik a další semináře a sebezkušenostní kurzy v komunikačních dovednostech
 • profesně se zajímá zejm. o postmoderní psychoterapeutické směry
 • svůj volný čas tráví nejraději četbou, se svou rodinou (má dvě malé děti), na výletech, v horách, ráda cestuje, baví se
 • V Psychoterapeutickém centru Gaudia, Gaudii proti rakovině, i Gaudia institutu pracuje od r. 2013
Mgr. Veronika Jelenová

E-mail: jelenova.psychoterapie
@gmail.com

Mgr. Veronika Jelenová

(klinická) psycholožka a psychoterapeutka, lektorka, koučka

 • vystudovala psychologii na FF MU v Brně. Později atestovala z klinické psychologie a psychoterapie
 • absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii „Umění Terapie“ při Institutu pro systemickou zkušenost – ISZ Praha
 • další odborné semináře a výcviky: Výcvik Nedirektivní terapie hrou (lektorka Sandra Pedevilla, Francie); Výcvik koučinku, NeuroLeadershipCoachingSkills (Vladimír Tuka); Výcvik kompletní Krizové intervence, Remedium Praha; Výcvik telefonické krizové intervence, Linka Bezpečí
 • Profesní dráhu začínala na Lince bezpečí v Praze, klinickou psychologii zahájila v Psychiatrické nemocnici Bohnice (prošla odděleními: režimová léčba závislostí, oddělení sexuologické ochranné léčby, uzavřené diagnostické odd. a oddělení následné terapeutická péče). Dále již do současnosti pracuje v ambulanci pro dospělé Remedis a také v ambulanci pro děti a dospívající Psychologie Praha s.r.o.
 • volný čas tráví v přírodě nebo u práce se sklem, četbou a aktivitami se svou rodinou
Mgr. Naďa Kostková

Telefon: 602 100 118
E-mail: kostkova@gaudia.cz

Mgr. Naďa Kostková

psychoterapeutka, lektorka, spoluautorka výcviku Terapie v postmoderně

 • Absolvovala dlouhodobý výcvik v systemické psychoterapii Umění pomáhat, výcvik v narativní psychoterapii (1. – 3. Modul mezinárodně uznávaného výcviku), narativní supervizi, narativní práce s dětským traumatem a rodinami v krizi, či úvod do koučování.
 • Je držitelkou mezinárodního certifikátu lektora vzdělávacího programu RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) zaměřeného na moderní postupy ve vzdělávání a rozvíjení kritického myšlení.
 • Absolvovala Fakultu filosofickou Západočeské univerzity v Plzni.
 • Zajímá jí konstruktivismus v psychoterapii i vzdělávání a to, jak naučit lidi kritickému myšlení.
 • Ráda chodí po horách, leze po skalách a tráví čas v lese. Ale také miluje tlusté knihy na čtení.
 • V Gaudii se věnuji psychoterapii a tvorbě vzdělávacích projektů.
HOSTUJÍCÍ SUPERVIZOŘI
Mgr. Jan Hesoun

Telefon: 732 771 003
E-mail: honza.hesoun@gmail.com

Mgr. Jan Hesoun

psycholog, psychoterapeut

 • Za svou základní profesi považuje psychoterapii, které se věnuje od ukončení studia psychologie na FFUK v Praze a od absolvování psychoterapeutického výcviku v roce 2000 jako žák Vráti Strnada a Zdeňka Macka.
 • Od roku 2001 tak působí nejprve v klinickém prostředí (Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Psychoterapeutické centrum Gaudia) a později i v soukromé praxi.
 • Od roku 2004 pracuje jako lektor psychoterapeutických výcviků v ISZ Praha (nyní ISZ-MC), G-I system a ISZ Košice. V té době také začíná působit jako týmový a individuální supervizor, zejména v neziskovém sektoru. Jeho přístup k práci s lidmi ve všech třech kontextech (trénink, terapie, supervize) je charakteristický zakotvením v konstruktivistických a dialogických přístupech (narativní přístup předaný zejména Jill Freedmanovou a Chana Rachel Frumin, přístup Kurta Ludewiga, na řešení orientovaný přístup).
 • Od roku 2020 vede spolu s Markétou Závěrkovou narratio institut.
MUDr. František Matuška

Telefon: 603 223 510
E-mail: matuska@hermesgroup.cz

MUDr. František Matuška

psychiatr, psychoterapeut

 • Vystudoval 3. lékařskou fakultu v Praze. V roce 2000 získal druhou atestaci v obory psychiatrie a funkční specializaci z psychoterapie.
 • Absolvoval Výcvik ve skupinové analyticky orientované psychoterapii (M. Šebek, ČSPAP Praha)Výcvik v komunikační hypnotické a nehypnotické psychoterapii M. H. Ericksona (J. Barbarič, Institut M. H. Ericksona Brno), Výcvik v supervizi a koučování (I-KOS Praha), Výcvik v systemické supervizi (V. Strnad a Z. Macek, ISZ Praha)
 • Pracuje jako vedoucí lékař – psychiatr, vedoucí psychoterapeutického týmu, psychoterapeut a hypnoterapeut, párový a rodinný terapeut na Psychoterapeutické klinice Hermés, zakladatel a ředitel institutu, odborný garant, lektor, trenér a supervizor Vzdělávacího a tréninkového institutu Hermés a zakladatel a ředitel institutu, supervizor, kouč, odborný garant, lektor a trenér kurzů a výcviků v Institutu supervize a koučování Hermés.
 • Kromě toho je spoluzakladatel a člen výboru Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) a jachetní kapitán (skipper) kvalifikačního stupně B – velitel mořské plavby (yachtmasteroff shore), instruktor námořního jachtingu jmenovaný MD ČR
PhDr. Eva Linhová

Telefon: +421 904 596 777
E-mail: linhova@isz.sk

PhDr. Eva Linhová

psycholožka, registrovaná v Slovenské komore psychológov a certifikovaná pychoterapeutka (MZ SR), zapsaná v Seznamu psychoterapeutů SR Slovenské psychoterapeutické společnosti se specializací pro systemickou a rodinnou terapii, lektorka, supervizorka, cviční terapeutka, koučka.

 • Vystudovala katedru psychologie Filozofické fakulty UPJŠ Košice.
 • Absolvovala komunitní psychodynamický psychoterapeutický výcvik v rozsahu 370 hod, výcvik v rodinné terapii v rozsahu 235 hod se supervizí a výcvik v systemické psychoterapii v rozsahu 750 hod. (ISZ Praha).
 • Činná jako poradenská psycholožka a psychoterapeutka v ped.-psycholog. poradnách v Rožňavě a Košicích, od roku 2006 v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi.
 • Spoluzakladatelka a ředitelka Košického institutu pro systemickou zkušenost ISZ KE, odborně a lektorskyspolupracuje s ISZ a ISZ-MC Praha, ÖAS Vídeň, IaM Vídeň.
Mgr. Ivan Úlehla

Telefon: 603 251 393
E-mail: ulehla@g-i.cz

Mgr. Ivan Úlehla

psychoterapeut, lektor, supervizor

 • Přes 30 let praxe, zejména v párové terapii.
 • Spoluzakladatel skupiny GI konzultace a vzdělávání i původního Institutu pro systemickou zkušenost.
 • Autor publikace Umění pomáhat.
 • Od roku 1991 vede výcviky v systemickém přístupu k psychoterapii.
 • Čestný člen ČAP.
Pavel Nepustil, Ph. D.

Telefon: 777 916 280
E-mail: pnepustil@centrum.cz

Pavel Nepustil, Ph. D.

psycholog, sociální pracovník a rodinný terapeut se zaměřením na užívání drog a závislosti

 • Působí ve výjezdním týmu skupiny Zotavení Brno a terénním týmu společnosti Renadi, je konzultantem pro Magistrát města Brna a Úřad vlády ČR.
 • Se skupinou Narativ usiluje o rozvoj kolaborativně‑dialogické praxe v pomáhajících profesích, především jej zajímá zapojování peer pracovníků do multidisciplinárních týmů. Lektoruje kurzy a výcviky v Otevřeném dialogu a recovery koučování.
 • Publikuje v českých i zahraničních časopisech, je autorem knihy Bez léčby to jde: Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci a spolueditorem monografie Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy.
 • Přes 30 let praxe, zejména v párové terapii.
 • Spoluzakladatel skupiny GI konzultace a vzdělávání i původního Institutu pro systemickou zkušenost.
 • Autor publikace Umění pomáhat.
 • Od roku 1991 vede výcviky v systemickém přístupu k psychoterapii.
 • Čestný člen ČAP.
Mgr. Bc. Pavel VÍTEK

Telefon: 777 800 346 E-mail: pavel.vitek@dalet.cz

Mgr. Bc. Pavel Vítek

psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor odborných kurzů a výcviků

 • Ve své praxi uplatňuje především přístup zaměřený na řešení, inspiruje se dále především narativním a kolaborativním přístupem.
 • Certifikovaný Reteaming kouč a trenér, certifikovaný Kids‘ Skills kouč a trenér, absolvent magisterského studia Charitativní a sociální práce, specializace Řízení v sociálních službách a bakalářského studia sociologie a andragogiky, obor Andragogika v profilaci na personální management.
 • Absolvoval Brief Coaching Training (ACTP úroveň ICF – Mezinárodní asociace koučů), komplexní 750h výcvik v systemické terapii a řadu dalších výcviků a kurzů.
 • Má mnohaleté zkušenosti s řízením vzdělávací firmy, s koučováním, psychoterapií i se supervizí.
 • Je členem týmu Dalet (www.dalet.cz), který v ČR rozvíjí přístup zaměřený na řešení.

Má rád sport v různých variantách a jako náruživý motorkář se řídí heslem: „Kam se díváš, tam jedeš.“

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner