Paralelně otevíráme komplexní psychoterapeutický výcvik, schválený pro zdravotnictví (akreditovaný IPVZ). 

Do tohoto výcviku přijímáme přednostně odborně způsobilé zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo zákona č. 95/2004 Sb., a to dle modelu třístupňové psychoterapeutické péče, tj:

  • psycholog ve zdravotnictví
  • klinický psycholog
  • lékař se specializovanou způsobilostí nebo zařazený do specializace v některém ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů (s výjimkou oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství)
  • adiktolog
  • všeobecná sestra
  • dětská sestra

Úspěšné absolvování schváleného vzdělávacího programu KPVSpZ příslušně kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky je podmínkou k zakončení specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie (pro lékaře či klinické psychology), či přijetí do certifikovaného kurzu v rámci třístupňového modelu psychoterapie.

Přihláška na ochutnávku: https://forms.gle/chcSF9V7RocPSznr8