Je to tady! První běh výcviku Terapie v postmoderně má své absolventy a absolventky! A komunita postmoderních psychoterapeutů své další skvělé členy a členky.

Je za námi i za nimi 5 let poctivé práce, výzev, překonávání překážek, ale i dobrodružství, sounáležitosti, kreativity a legrace.

Velký dík každému a každé z těch statečných,  že s námi tu cestu ušli a dobrovolně se stali naší první, tak trochu pokusnou skupinou. Také díky nim můžeme neustále zlepšovat práci v dalších skupinách.

I my lektorky jsme byly dojaté, že se nám podařilo dovršit další část cesty k terapeutickému výcviku, jaký jsme si namyslely a jaký nám dává smysl. Jedna skupina končí, ale další tři pokračují a my s nimi.