První setkání výcvikového běhu proběhlo ve dnech 1. – 3. července 2020.
Uteklo to jako voda a letos jsme rituálně uzavřeli 3. ročník.