V roce 2022 jsme otevřeli již čtvrtý běh výcviku. Všechny termíny jsou nyní již obsazeny.

Přijímací rozhovor obsahoval:
– představení podmínek absolvování výcviku – nároků na práci frekventantů, organizační podrobnosti, obsah smlouvy o podmínkách absolvování výcviku,
– doptávání na profesní situaci a zaměření potenciálního frekventanta,
– doptávání na způsob, jakým si frekventant bude schopen zajistit vlastní klientskou praxi,
– doptávání na motivaci k absolvování výcviku a na využití takto nabyté kvalifikace v další praxi,
– vyhodnocení pravděpodobnosti, že frekventant bude schopen nároky výcviku naplnit a výcvik dokončit
– diagnostiku ne/přítomnosti vylučovacích kritérií.

Poplatek za přijímací rozhovor byl stanoven na 605 Kč včetně DPH.

V případě vyššího zájmu účastníků než byla kapacita výcvikové skupiny, rozhodovalo v případě uspokojivého vyhodnocení všech kritérií pořadí podepsaných smluv.

VŠECHNY TERMÍNY JSOU OBSAZENY!