Výcviková skupina TP22 spolu pracuje od května 2022 v přátelské a tvůrčí atmosféře.
V Loutí si po práci dopřává zasloužený odpočinek a zábavu 🙂